Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 11/21-01/22 01/2022
G Hela handeln Omsättning 8,9 10,4 8,3 10,0 7,8
Försäljningsvolym 5,7 4,7 0,2 -1,2 -3,9
45 Bilhandel Omsättning 22,4 18,6 7,0 2,2 -0,6
Försäljningsvolym 20,1 16,2 4,1 -1,5 -4,8
46 Partihandel Omsättning 5,8 11,7 11,5 16,2 12,8
Försäljningsvolym 1,0 2,4 -1,8 -2,1 -6,1
47 Detaljhandel Omsättning 7,6 5,3 3,9 3,8 4,3
Försäljningsvolym 7,3 3,7 1,9 0,3 0,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 4,5 3,0 1,5 2,5 5,5
Försäljningsvolym 2,4 0,7 -1,0 -1,3 1,2
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 12,3 4,0 5,3 2,8 0,3
Försäljningsvolym 12,0 3,6 4,6 1,0 -2,2
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 7,7 6,6 4,8 3,7 1,5
Försäljningsvolym 9,0 5,9 2,6 0,1 -2,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 53,1 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,7 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,1 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Valtteri Pinkkilä 029 551 3471, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2022, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2022/01/klv_2022_01_2022-03-15_tau_001_sv.html