Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2022

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i februari med 3,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 3,2 procent i februari jämfört med februari 2021. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 2,0 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i februari med 3,4 procent. Försäljningsvolymen minskade med 1,4 procent.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, februari 2022, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, februari 2022, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Valtteri Pinkkilä 029 551 3471, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2022/02/klv_2022_02_2022-03-31_tie_001_sv.html