Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för oktober har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats.

Statistikcentralen har infört nivåförändringar i säsongrensningsmodellerna för en del näringsgrenar. Detta medför en betydande ändring i utvecklingen av den säsongrensade tidsserien och trendtidsserien åren 2008-2009.

Utan nivåförändringarna är nedgången inte lika brant vid årsskiftet 2008-2009. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Särskilt i dylika exceptionella ekonomiska situationer är de säsongrensade uppgifterna mer osäkra än normalt.


Senast uppdaterad 15.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2009-12-15_uut_001_sv.html