Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåret för omsättning inom handeln byts ut

Inom omsättningsindexen för handeln övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 13.3.2018.

I samband med bytet av basår har indexen omräknats från början av år 2015. I detta sammanhang kan materialet ha reviderats och bl.a. de senaste förändringarna i klassificeringsuppgifterna har beaktats. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarna är dock inte betydande och de påverkar inte tolkningen av tidsserierna eller konjunkturbilden. Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2010=100) kommer inte längre att uppdateras.

Tidsserierna som producerats med nytt basår kommer att publiceras i databastabeller som till strukturen har förnyats. I fortsättningen bildas tabellerna efter tidsvariabel, dvs. uppgifterna på månads-, kvartals-, halvårs- och årsnivå finns i egna databastabeller. Samtidigt har underliggande metadata för publicerade näringsgrenar ändrats. Förnyandet av strukturen möjliggör ännu bättre än tidigare maskinläsning av uppgifter och till exempel sparande av tabelluttag och figurer som uppdateras automatiskt samt uttag av nyckeltal.

Följande ändringar gällande de näringsgrenar som publiceras görs i samband med bytet av basår:

  • Den nya näringsgrensgruppen Specialhandel totalt (TOL 474–477) läggs till statistiken. Uppgifterna om näringsgrenen har beräknats fr.o.m. uppgifterna för januari år 2010.
  • Publiceringen av näringsgrenen Postorderhandel och detaljhandel på internet (TOL 4791) upphör.
  • Ovan nämnda näringsgren har sammanslagits med näringsgrensgruppen Övrig detaljhandel, som i fortsättningen innehåller följande klasser i näringsgrensindelningen: 47595, 47630, 47650, 47764, 47781, 47784–5, 47789, 4779, 478, 4791, 47990. Uppgifterna om näringsgrenen har beräknats fr.o.m. uppgifterna för januari år 2010.

Prisindexens varukorgar som används vid beräkningen av volymindexen för handeln har uppdaterats för att motsvara strukturen för det nya basåret 2015. Detta leder till en revision av volymindexen för vissa näringsgrenar för åren 2015–2017.


Senast uppdaterad 9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2018-03-09_uut_001_sv.html