Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya tabeller till omsättning inom handeln 14.10.2021

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och försäljningsvolym inom handeln i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

  • 12ym Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100)
  • 12yp Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100)

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Lisätietoja: kauppa.suhdanne@stat.fi


Senast uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2021-10-14_uut_001_sv.html