Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras i fortsättningen som en del av statistiken Konkurser och företagssaneringar (28.3.2022)
Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras fr.o.m. april 2022 som en del av den nya statistiken Konkurser och företagssaneringar. Framställningen av statistiken Konkurser som en separat statistikgren upphör och det sista offentliggörandet är 16.3.2022.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/index_sv.html