Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.5.2018

Driftsutgifterna för utbildning oförändrade år 2016

Enligt Statistikcentralen var driftsutgifterna för utbildning år 2016 på samma nivå som året innan, totalt 12,2 miljarder euro. Den största andelen av driftsutgifterna för utbildningen utgörs av kostnader för den grundläggande undervisningen. År 2016 användes 4,7 miljarder euro för den grundläggande undervisningen. De näst största andelarna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs. 2,3 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,7 miljarder euro.

Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål år 2016

Användningsmål           mn euro               %  
Förskoleundervisning 1) 361 3,0
Grundläggande undervisning 4 691 38,4
Gymnasieutbildning 730 6,0
Yrkesutbildning 1 749 14,3
Läroavtalsutbildning 142 1,2
Yrkeshögskoleutbildning 916 7,5
Universitetsutbildning och -forskning 2) 2 284 18,7
Övrig utbildning 474 3,9
Studiestöd 866 7,1
Totalt 12 213 100,0
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor.
2) Inkl. universitetens externa forskningsfinansiering.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2016/kotal_2016_2018-05-09_tie_001_sv.html