Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet döda 2007 and 2008

Dödsorsak och ålder Totalt Män Kvinnor
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Döda totalt 49 093 49 090 24 805 24 451 24 288 24 639
- 15-64 år 10 848 10 864 7 629 7 614 3 219 3 250
Tumörer 11 097 11 214 5 803 5 782 5 294 5 432
- 15-64 år s 2 874 2 908 1 547 1 592 1 327 1 316
Circulationsorganens sjukdomar 20193 20 144 9 650 9 495 10 543 10 649
- 15-64 år 2 557 2 548 2 048 2 029 509 519
   Därav Kranskkärlssjukdom     11 887 11 761 6 058 5 913 5 829 5 848
   - 15-64 år 1 419 1 407 1 213 1 194 206 213
Alcoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 2 167 2 136 1 701 1 674 466 462
- 15-64 år 1 796 1 775 1425 1 388 371 387
Olyckor (excl. alkoholförgiftningar) 2 484 2 470 1643 1 619 841 851
- 15-64 år 1 189 1 129 948 901 241 228
Självmord 995 1 033 751 801 244 232
- 15-64 år 817 867 618 677 199 190
Mord, dråp ach annat övergrepp 116 119 74 79 42 40
- 15-64 år 100 108 69 74 31 34

Senast uppdaterad 18.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2008, Antalet döda 2007 and 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2008/ksyyt_2008_2009-12-18_tau_001_sv.html