Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2011

Antalet självmord lägst på över 40 år

År 2010 begicks 8 procent färre självmord än året innan. Antalet självmord har inte varit lägre sedan år 1967. År 2010 begick 954 personer självmord, 718 män och 236 kvinnor. Självmord begås mest av personer i arbetsför ålder, och i dessa åldersgrupper har självmorden minskat betydligt under de senaste åren. Självmord är betydligt vanligare bland män än kvinnor: två tredjedelar av självmorden begicks av män.

Självmord efter ålder åren 1985–2010, män

Självmord efter ålder åren 1985–2010, män

År 2010 dog totalt 50 910 personer. Antalet var två procent högre än året innan och det högsta på 17 år. Den förlängda livslängden syns i förändringen av åldersfördelningen för de döda: dödligheten bland 80 år fyllda ökade från året innan, bland yngre än 80-åringar var dödligheten nästan oförändrad. Den ökade dödligheten bland äldre syns i dödsorsakerna som en ökning i antalet demenssjukdomar och sjukdomar i cirkulationsorganen.

Av de döda år 2010 dog 40 procent av sjukdomar i cirkulationsorganen. Näst flest, 22 procent, dog av tumörer. Demens (inkl. Alzheimers sjukdom) var orsaken till 12 procent av dödsfallen år 2010.

År 2010 dog 1 962 personer av alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftning, dvs. fem procent färre än året innan. Av dem som dog på grund av alkoholrelaterade orsaker var 77 procent under 65 år. Dödligheten på grund av alkoholrelaterade orsaker är en ganska regelbunden följd av förändringarna i totalkonsumtionen av alkohol: alkoholkonsumtionen minskade med två procent från året innan.

De vanligaste dödsorsakerna i hela befolkningen 2009 och 2010

  2009 2010
  Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Circulationsorganens sjukdomar 20 235 9 744 10 491 20 475 9 900 10 575
Tumörer 11 310 5 953 5 357 11 879 6 239 5 640
Demens, Alzheimer 5 489 1 661 3 828 6 057 1 890 4 167
Olyckor 2 433 1 597 836 2 466 1 575 891
Andningsorganens sjukdomar 2 210 1 333 877 1 988 1 221 767
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 2 065 1 651 414 1 962 1 536 426
Självmord 1 034 761 273 954 718 236
Ovriga dödsorsaker 5 128 2 452 2 676 5 129 2 468 2 661
Döda totalt 49 904 25 152 24 752 50 910 25 547 25 363

I sin nuvarande form har statistik över dödsorsaker sammanställts i Finland i 75 år. Märkesåret till ära har Statistikcentralen sammanställt tidsserier om finländarnas dödsorsaker fr.o.m. år 1936. Under denna tid har den förväntade livslängden stigit betydligt. På 1930-talet var den förväntade livslängden för en finsk man ungefär 53 år och för en finsk kvinna 59 år. För en pojke född 2010 är den förväntade livslängden 76,7 år och för en flicka född 2010 är den 83,2 år. I dödligheten syns detta t.ex. på så vis att år 1936 hade 11 procent av dem som dog fyllt 85 år, år 2010 redan ungefär hälften. Finländarnas dödsorsaker har förändrats på samma sätt som i andra industriländer – i och med att levnadsstandarden ökat och läkarvetenskapen utvecklats har infektionssjukdomarna minskat, men samtidigt har sjukdomar i cirkulationsorganen samt tumörer ökat sina andelar av alla dödsorsaker.


Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen (09) 1734 3273, Helena Korpi (09) 1734 3605, Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_tie_001_sv.html