Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.7.2005

Totalproduktionen sjönk i maj

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen minskade volymen av totalproduktionen i maj med 1,3 procent jämfört med föregående månad. Trenden för totalproduktionen visar en 0,4 procents nedgång för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen sjönk med 0,6 procent från maj år 2004

I maj 2005 sjönk volymen av totalproduktionen med 0,6 procent jämfört med maj året innan. Arbetskonflikten inom pappersindustrin återspeglades i siffrorna för totalproduktionen. Av huvudnäringarna sjönk industrin, samfärdseln och primärproduktionen.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen sjönk med 7,7 procent från maj år 2004. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 41 procent och energiförsörjningen med 23 procent. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med en procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter med 3 procent. Den övriga fabriksindustrin ökade med en procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 8 procent. Bilhandeln gick upp med 10 procent, partihandeln med 8 och detaljhandeln med 7 procent.

Volymen av primärproduktionen sjönk med 9 procent från maj år 2004. Avverkningsvolymen gick ned med 21 procent och mjölkproduktionen med inemot en procent. Köttproduktionen ökade med 5 procent.

Samfärdseln gick ned med något under 2 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna samt byggverksamheten ökade vardera med 2 procent jämfört med maj år 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen, (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/05/ktkk_2005_05_2005-07-20_tie_001_sv.html