Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.8.2005

Totalproduktionen sjönk i juni

Den arbetstvist inom pappersindustrin som fortsatte i juni inverkade på uppgifterna om totalproduktionen. Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i juni med 0,8 procent från månaden innan. Trenden för totalproduktionen visar att ekonomin sjunkit med 0,7 procent.

Volymen av totalproduktionen 1995-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen sjönk med 3,3 procent från juni år 2004

I juni 2005 sjönk volymen av totalproduktionen med 3,3 procent jämfört med juni året innan. Av huvudnäringarna sjönk industrin, samfärdseln och primärproduktionen.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen sjönk enligt de ursprungliga serierna med 11,5 procent från juni år 2004. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 70 procent och energiförsörjningen med 33 procent. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin var på samma nivå som året innan och för undernäringsgrenen tillverkningen av elektronik- och elprodukter var nedgången en procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 5 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 6 procent. Bilhandeln ökade med 12 procent, partihandeln med 3 och detaljhandeln med 6 procent.

Volymen av primärproduktionen sjönk med 30 procent från juni år 2004. Avverkningarna minskade med 60 procent och köttproduktionen med en procent. Mjölkproduktionen var på samma nivå som juni året innan.

Samfärdseln minskade med 9 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna och inom byggverksamheten ökade vardera med 2 procent från juni år 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten, som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Totalproduktionen sjönk under andra kvartalet något från föregående kvartal

Den arbetstvist inom pappersindustrin som inföll under andra kvartalet inverkar på uppgifterna om totalproduktionen. Den säsongrensade och kalenderkorrigerade (arbets- och handelsdagskorrigering) totalproduktionen uppskattas under andra kvartalet 2005 ha varit 0,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Granskat enligt de ursprungliga produktionsvolymerna är nedgången från samma kvartal året innan 0,2 procent. Den säsongrensade totalproduktionen uppskattas ha sjunkit med 1,2 procent från föregående kvartal.

Kvartalsräkenskaperna med mer detaljerade bnp-uppgifter publiceras 8.9.2005. Snabbestimatet över totalproduktionen följande kvartal utges 15.11.2005.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.8.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/06/ktkk_2005_06_2005-08-11_tie_001_sv.html