Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2005

Totalproduktionen ökade i juli

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i juli med 1,7 procent från den låga nivån månaden innan.

Volymen av totalproduktionen 1995-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 0,9 procent från juli år 2004

I juli 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 0,9 procent jämfört med juli året innan. Av huvudnäringarna sjönk industrin och samfärdseln. I juli 2005 fanns det en arbetsdag mindre än motsvarande månad föregående år. Arbetsdagskorrigerat ökade volymen av totalproduktionen med 1,9 procent.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen sjönk enligt de ursprungliga serierna med 1,1 procent från juli år 2004. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 13 procent och energiförsörjningen med 25 procent. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin sjönk med en procent och för undernärings-grenen tillverkningen av elektronik- och elprodukter med 2 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin var på samma nivå som i juli året innan.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 2 procent. Partihandeln ökade med 2 och detaljhandeln med något under 4 procent. Bilhandeln var på samma nivå som motsvarande månad året innan.

Volymen av primärproduktionen ökade med 3 procent från juli år 2004. Samfärdseln minskade med 3 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna ökade med något under 3 procent och byggverksamheten med något under 2 procent från juli 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukten, som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgrafen över totalproduktionen 2005, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/07/ktkk_2005_07_2005-09-20_tie_001_sv.html