Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.1.2006

Totalproduktionen sjönk i november

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i november med 0,9 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 1,2 procent större än i november år 2004

I november år 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 1,2 procent jämfört med november året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara industrin. I november år 2005 fanns det lika många arbetsdagar som i november föregående år.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan


Enligt de ursprungliga serierna sjönk industriproduktionen med 3,2 procent från november år 2004. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin sjönk med något under 5 procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk med 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 2 procent, men energiförsörjningen gick ned med 17 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin steg med en procent från föregående års nivå.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 4 procent. Bilhandeln steg med drygt 5 procent, partihandeln med 4 och detaljhandeln med 5 procent.

Volymen av primärproduktionen ökade med 5 procent från november år 2004. Samfärdseln ökade med en procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med något under 3 procent och byggverksamheten med 4 procent från november år 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen, (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. november 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/11/ktkk_2005_11_2006-01-20_tie_001_sv.html