Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2006

Totalproduktionen sjönk i januari

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i januari med 1,4 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 3,3 procent större än i januari år 2005

I januari år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 3,3 procent jämfört med januari året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara primärproduktionen. I januari år 2006 fanns det en arbetsdag mer än i januari föregående år. Arbetsdagskorrigerat ökade volymen av totalproduktionen med 2,2 procent.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan


Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 3,2 procent från januari år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin steg med drygt 6 procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter med något under 8 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 2 procent, men energiförsörjningen gick upp med 8 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin sjönk med en procent från föregående års nivå.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 9 procent. Bilhandeln steg med 9 procent, partihandeln med 10 procent och detaljhandeln med 6 procent.

Volymen av primärproduktionen sjönk med 10 procent från januari år 2005. Samfärdseln ökade med 5 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 2 procent och byggverksamheten med 5 procent från januari år 2005.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Lääkäri, (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. januari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/01/ktkk_2006_01_2006-03-21_tie_001_sv.html