Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.5.2006

Totalproduktionen ökade i mars

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i mars med 0,7 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 5,2 procent större än i mars år 2005

I mars år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 5,2 procent jämfört med mars året innan. Månadsgrafens alla sex huvudnäringar ökade. I mars år 2006 fanns det två arbetsdagar fler än i mars föregående år. Den arbetsdagskorrigerade totalproduktionen ökade med 2,9 procent jämfört med året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 8 procent från mars år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin steg med 15 procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter med 9 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin låg på samma nivå som året innan, men energiförsörjningen gick upp med 2 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin ökade med 6 procent från mars år 2005.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 9 procent. Bilhandeln gick upp med 12 procent, partihandeln med 9 procent och detaljhandeln med 8 procent.

Primärproduktionen ökade med 2 procent från mars år 2005. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 2 procent och byggverksamheten med 6 procent från året innan. Samfärdseln ökade med 5 procent.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/03/ktkk_2006_03_2006-05-12_tie_001_sv.html