Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2006

Totalproduktionen ökade i april

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i april med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 0,6 procent större än i april år 2005

I april år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 0,6 procent jämfört med april året innan. I april år 2006 fanns det tre arbetsdagar mindre än i april föregående år. Den arbetsdagskorrigerade totalproduktionen ökade med 3,4 procent jämfört med året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 0,3 procent från april år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin steg med 3 procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter med 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 7 procent och energiförsörjningen med 6 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin gick ned med 9 procent från april år 2005.

Handelns försäljningsvolymer låg på samma nivå som i april året innan. Bilhandeln minskade med 5 procent, men detaljhandeln ökade med 2 procent.

Primärproduktionen sjönk med 6 procent från nivån i april år 2005. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 2 procent och byggverksamheten med en procent från året innan. Samfärdseln minskade med 2 procent.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/04/ktkk_2006_04_2006-06-20_tie_001_sv.html