Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2006

Totalproduktionen ökade i juni

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i juni med 0,5 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

 

Totalproduktionen var 9,6 procent större än i juni år 2005

I juni år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 9,6 procent jämfört med juni året innan. Månadsgrafens alla sex huvudnäringar ökade. Arbetskonflikten inom pappersindustrin motsvarande månad året innan syns som en kraftig ökning i siffrorna för totalproduktionen i juni.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 22,6 procent från juni år 2005. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 271 procent och energiförsörjningen med 46 procent. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade med 6 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin gick upp med 4 procent från juni år 2005.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 8 procent. Bilhandeln gick upp med 3 procent, partihandeln med 9 procent och detaljhandeln med 8 procent.

Primärproduktionen ökade med 34 procent från nivån i juni år 2005. Till detta bidrog ökningen av avverkningsvolymerna med 117 procent. Samfärdseln ökade med 22 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna och byggverksamheten steg båda med en procent.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

 

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/06/ktkk_2006_06_2006-08-14_tie_001_sv.html