Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2006

Totalproduktionen ökade i juli

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i juli med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 6,2 procent större än i juli år 2005

I juli år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 6,2 procent jämfört med juli året innan. Månadsgrafens alla sex huvudnäringar ökade.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 12,5 procent från juli år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med 15 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med 11 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 13 procent och energiförsörjningen med 31 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin ökade med 3 procent från juli år 2005.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 6 procent. Bilhandeln steg med 9 procent, partihandeln med 6 och detaljhandeln med 5 procent.

Samfärdseln ökade med 12 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna, byggverksamheten och primärproduktionen ökade med 2 procent vardera.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/07/ktkk_2006_07_2006-09-20_tie_001_sv.html