Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2006

Totalproduktionen sjönk i augusti

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i augusti med 0,7 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 4,3 procent större än i augusti år 2005

I augusti år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 4,3 procent jämfört med augusti året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara primärproduktionen.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 7,6 procent från augusti år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med 11 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med 12 procent. Energiförsörjningen ökade med 24 procent och produktionsvolymerna för den övriga fabriksindustrin med 2 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 2 procent från augusti år 2005.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 7 procent. Bilhandeln gick upp med 7 procent, partihandeln med 9 procent och detaljhandeln med 5 procent.

Samfärdseln ökade med 5 procent. Produktionen inom övriga servicenäringsgrenar och byggverksamhet ökade med 2 procent. Primärproduktionen sjönk med 9 procent från motsvarande månad året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna har metoderna för fastprisberäkningen reviderats. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoderna för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen ändras inte. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/08/ktkk_2006_08_2006-10-20_tie_001_sv.html