Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2006

Totalproduktionen ökade i september

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i september med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 3,0 procent större än i september år 2005

I september år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 3,0 procent jämfört med september året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara primärproduktionen. I september år 2006 fanns det en arbetsdag färre än i motsvarande månad föregående år. Den arbetsdagskorrigerade volymen av totalproduktionen ökade med 3,9 procent.

 

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 4,7 procent från september år 2005. Produktionsvolymerna inom hela metallindustrin ökade med 4 procent. Energiförsörjningen ökade med 29 procent och produktionsvolymerna för den övriga fabriksindustrin med 2 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 4 procent från september år 2005.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 5 procent. Bilhandeln gick upp med 10 procent, partihandeln med 3 procent och detaljhandeln med 6 procent.

Samfärdseln, produktionen inom övriga servicenäringsgrenar och byggverksamhet ökade med 2 procent. Primärproduktionen sjönk med 8 procent från motsvarande månad året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna har metoderna för fastprisberäkningen reviderats. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/09/ktkk_2006_09_2006-11-14_tie_001_sv.html