Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.1.2007

Totalproduktionen ökade i november

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i november med 0,9 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 3,7 procent större än i november år 2005

I november år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 3,7 procent jämfört med november året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara primärproduktionen.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 4,6 procent från november år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med 6 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med en procent. Energiförsörjningen ökade med 19 procent och produktionsvolymerna för den övriga fabriksindustrin med 4 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 4 procent från november år 2005.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 6 procent. Bilhandeln gick upp med 2 procent, partihandeln med 7 procent och detaljhandeln med 5 procent.

Samfärdseln ökade med 5 procent, byggverksamheten med en procent och produktionen inom övriga servicenäringar med 3 procent. Primärproduktionen sjönk med 7 procent från motsvarande månad året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. november 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/11/ktkk_2006_11_2007-01-17_tie_001_sv.html