Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2007

Totalproduktionen ökade i december

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i december med 0,4 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 2,1 procent större än i december år 2005

I december år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 2,1 procent jämfört med december året innan. I december år 2006 fanns det två arbetsdagar färre än i december föregående år. Den arbetsdagskorrigerade totalproduktionen ökade med 3,8 procent jämfört med året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara primärproduktionen.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 1,3 procent från december år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med 2 procent men dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter sjönk med 7 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin ökade med 2 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med en procent jämfört med december 2005. Energiförsörjningen låg på samma nivå som i december året innan.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 4 procent. Bilhandeln gick upp med 7 procent. Partihandeln och detaljhandeln ökade båda med 3 procent.

Byggverksamheten och produktionen inom övriga näringsgrenar gick upp med 3 procent. Samfärdseln låg på föregående års nivå. Primärproduktionen sjönk med 16 procent då avverkningsvolymen blev 23 procent mindre än i december år 2005.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/12/ktkk_2006_12_2007-02-15_tie_001_sv.html