Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2007

Totalproduktionen sjönk i januari

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i januari med 1,3 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2007, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 2,1 procent större än i januari år 2006

I januari år 2007 ökade volymen av totalproduktionen med 2,1 procent jämfört med januari året innan. I januari år 2007 fanns det en arbetsdag mer än i motsvarande månad föregående år. Den arbetsdagskorrigerade totalproduktionen ökade med 1,0 procent jämfört med året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara industrin.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna sjönk industriproduktionen med 1,4 procent från januari år 2006. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin minskade med 3 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med 4 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med en procent från januari 2006. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin ökade med en procent och energiförsörjningen med 2 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 6 procent. Bilhandeln gick upp med 5 procent, partihandeln med 7 och detaljhandeln med 6 procent.

Byggverksamheten ökade med 7 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 2 procent och samfärdseln med 3 procent. Primärproduktionen ökade med 19 procent i och med att avverkningarna ökade med 30 procent från januari 2006.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. januari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/01/ktkk_2007_01_2007-03-16_tie_001_sv.html