Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2007

Totalproduktionen sjönk i april

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i april med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2007, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 3,1 procent större än i april år 2006

I april år 2007 ökade volymen av totalproduktionen med 3,1 procent jämfört med april året innan. I april år 2007 fanns det en arbetsdag mer än i motsvarande månad föregående år. Den arbetsdagskorrigerade totalproduktionen ökade med 1,9 procent jämfört med året innan.

 

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 0,6 procent från april år 2006. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin var på samma nivå som året innan, med dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter minskade med 5 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin, inkl. den kemiska industrin, ökade med 2 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin var på samma nivå som i april år 2006.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 5 procent. Bilhandeln gick upp med 14 procent, partihandeln med 4 och detaljhandeln med 3 procent.

Byggverksamheten ökade med 9 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 4 procent och samfärdseln med 3 procent från april år 2006. Primärproduktionen låg på samma nivå som i april året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/04/ktkk_2007_04_2007-06-15_tie_001_sv.html