Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.7.2007

Totalproduktionen ökade i maj

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i maj med 0,3 procent jämfört med föregående månad. Med hjälp av månadsgrafen över totalproduktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhällsekonomin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2007, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 2,3 procent större än i maj år 2006

I maj år 2007 ökade volymen av totalproduktionen med 2,3 procent jämfört med maj året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara industrin.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna i volymindexet för industriproduktionen sjönk industriproduktionen med 2,0 procent från maj år 2006. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin minskade med 4 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med 3 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin, inkl. den kemiska industrin, minskade med 3 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 5 procent från nivån i maj 2006.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 4 procent. Bilhandeln och partihandeln gick båda upp med 4 procent och detaljhandeln med 5 procent.

Byggverksamheten ökade med 8 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 4 procent och samfärdseln med 2 procent från maj år 2006. Primärproduktionen ökade med 19 procent i och med att avverkningsvolymen ökade med 37 procent från maj 2006.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna. På grund av den snabba produktionstidtabellen för månadsgrafen över totalproduktionen blir en del av tjänsterna inom industrin utanför månadsgrafen.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/05/ktkk_2007_05_2007-07-17_tie_001_sv.html