Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2007

Totalproduktionen ökade i juni

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i juni med 0,3 procent jämfört med föregående månad. Med hjälp av månadsgrafen över totalproduktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhällsekonomin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2007, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 1,6 procent större än i juni år 2006

I juni år 2007 ökade volymen av totalproduktionen med 1,6 procent jämfört med juni året innan. I juni år 2007 fanns det en arbetsdag färre än i motsvarande månad föregående år. Den arbetsdagskorrigerade totalproduktionen ökade med 2,7 procent jämfört med året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna för volymindex för industriproduktionen gick industriproduktionen ned med 1,6 procent från juni år 2006. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med 2 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med en procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin gick ned med fyra procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 3 procent. Bilhandeln gick upp med 2 procent, partihandeln med 1 procent och detaljhandeln med 6 procent.

Byggverksamheten ökade med 4 procent. Primärproduktionen ökade med 11 procent i och med att avverkningsvolymen ökade med 22 procent från juni 2006. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 4 procent, men trafiken sjönk med 2 procent från motsvarande månad året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna. På grund av den snabba produktionstidtabellen för månadsgrafen över totalproduktionen blir en del av tjänsterna inom industrin utanför månadsgrafen.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2007, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/06/ktkk_2007_06_2007-08-14_tie_001_sv.html