Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2008

Produktionen inom samhällsekonomin sjönk i mars

Den säsongrensade produktionen sjönk i mars med 1,5 procent från föregående månad. Jämfört med mars året innan var nedgången 3,0 procent. I mars år 2008 fanns det tre arbetsdagar färre än i mars föregående år. Den arbetsdagskorrigerade ökningen uppgick till 1,0 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen.

Produktionens volym 2003-2008, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

De procentuella förändringarna i produktionen från motsvarande månad året innan

Förädlingen förutses ha minskat med drygt tre procent och tjänsterna med något under tre procent. Den arbetsdagskorrigerade förädlingen ökade dock med drygt två procent medan tjänsterna var på samma nivå som året innan. Primärproduktion minskade med mindre än åtta procent från mars året innan, den arbetsdagskorrigerade siffran var fyra procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet, tjänster, handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Före detta månadsgrafen över totalproduktionen revideras

Fr.o.m. februaripublikationen publiceras statistiken under namnet konjunkturindikator för produktionen. Beräkningen av den har harmoniserats med beräkningsmetoden för produktionen i kvartalsräkenskaperna och utvecklingsarbetet pågår under år 2008. Vid beräkningen av näringsgrensuppgifter har man gått över till att i första hand använda värdeuppgifter som deflateras genom att som jämförelsepunkt använda medelpriser för det föregående året. På detta sätt erhålls volymsiffror till föregående års priser där det föregående året alltid är basår. Med hjälp av volymförändringarna till det föregående årets priser kedjas, med användning av den s.k. annual overlap-metoden, den fortlöpande volymserien enligt priserna för referensåret 2000, som sedan publiceras som konjunkturindikator för produktionen. Den här metoden motsvarar kvartalsräkenskapernas deflaterings- och kedjningsförfarande för produktionen. I den här publikationen har man använt 54 källor vid beräkningen av värdeuppgifterna samt 55 källor vid beskrivningen av prisutvecklingen. Tidsserierna har fr.o.m. år 1996 genomgående reviderats till att motsvara nya källor och metoder.

Källmaterialen vid beräkningen av konjunkturindikatorn för produktionen har utökats betydligt och beräkningen genomförs på en mer detaljerad nivå än tidigare (näringsgrensindelningens 2-siffernivå). Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster. En betydande del av de källuppgifter som används vid beräkningen av denna indikator har redan bytts ut till att motsvara de reviderade kvartalsräkenskaperna. I fråga om industri och privata tjänster används som källuppgifter i huvudsak preliminära uppgifter om omsättningsindexen. I fråga om andra näringsgrenar fortsätter utvecklingen.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756 kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/03/ktkk_2008_03_2008-05-15_tie_001_sv.html