Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.2.2009

Produktionen inom samhällsekonomin sjönk i november

Den säsongrensade produktionen sjönk med 1,9 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 4,0 procent från november 2007. Enligt de ursprungliga serierna var produktionen 6,0 procent mindre än i november året innan. November år 2008 hade två arbetsdagar mindre än föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Enligt de reviderade uppgifterna minskade den säsongrensade produktionen i oktober med 0,1 procent från månaden innan (tidigare -1,1%). Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade med 0,7 procent (var -1,6%) och den ursprungliga serien med 0,9 procent (tidigare -1,5%) från oktober år 2007. Revideringen beror huvudsakligen på att källuppgifterna för tjänstenäringarna har reviderats. Tjänsterna ökade arbetsdagskorrigerat med 2,6 procent i oktober (var -1,2 %). Tjänstenäringarna har en nästan 60 procentig vikt i konjunkturindikatorn för produktionen.

Produktionens volym 2003-2008, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha minskat med något under 16 procent från november året innan. Förädlingen sjönk med 9 procent. Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tjänstenäringarna låg på föregående års nivå. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2008, november. Statistikcentralen

Ytterligare information: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. november 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/11/ktkk_2008_11_2009-02-06_tie_001_sv.html