Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2009

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december

Den säsongrensade produktionen sjönk med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 4,8 procent från december 2007. Enligt de ursprungliga serierna var produktionen 2,1 procent mindre än i december året innan. December år 2008 hade tre arbetsdagar fler än föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Också enligt de reviderade uppgifterna minskade den säsongrensade produktionen i november med 1,9 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 3,9 procent (tidigare -4,0%) och den ursprungliga serien med 6,1 procent (tidigare -6,0%) från november år 2007.

Produktionens volym 2003-2008, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha minskat med något under 17 procent från december året innan. Förädlingen minskade med drygt sju procent och tjänsterna med tre procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/12/ktkk_2008_12_2009-02-13_tie_001_sv.html