Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2010

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i februari, januari nu på plus

Korrigerad 7.5.2010 kl. 10.00. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 2008.

Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 0,3 procent från föregående månad. Enligt de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade serierna sjönk produktionen med 0,7 procent från motsvarande månad året innan. Enligt de reviderade uppgifterna ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen i januari med 0,4 procent (tidigare -0,2%) och den ursprungliga serien med 0,2 procent (tidigare -0,5%) från januari år 2009 . Revideringen berodde på att källmaterialet för förädlingen preciserades uppåt. Efter 15 månader av nedgång visade produkten för första gången en ökning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen. Uppgifterna är preliminära och revideras senare.

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie
Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha minskat med 4 procent från februari året innan. Förädlingen ökade med en procent och tjänsterna sjönk lika mycket. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2010, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2010/02/ktkk_2010_02_2010-05-07_tie_001_sv.html