Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2010

Produktionen inom samhällsekonomin i mars på föregående månads nivå

Den säsongrensade produktionen var i mars på samma nivå som i februari. Enligt den ursprungliga serien ökade produktionen med 0,4 procent. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien sjönk produktionen med 0,3 procent från motsvarande månad året innan. I mars år 2010 fanns det en arbetsdag mer än året innan. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade och ursprungliga produktionen med 0,3 procent (tidigare -0,7%) från februari år 2009. Revideringen berodde på att källmaterialet för tjänstebranscherna preciserades.

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2003–2010, trend och säsongrensad serie
Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med 4 procent från mars året innan. Förädlingen ökade med två procent medan tjänstebranscherna sjönk med en procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2010, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (183,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2010/03/ktkk_2010_03_2010-05-14_tie_001_sv.html