Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2011

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september 2011, men ökade fortfarande jämfört med året innan

Den säsongrensade produktionen sjönk i september med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade med 1,6 procent från motsvarande månad året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,2 procent (tidigare 3,5 %) från augusti året innan.

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med drygt fem procent från september året innan. Tjänsterna ökade med två procent. Förädlingen låg på samma nivå som året innan. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten under tredje kvartalet 2011

Den säsongrensade bruttonationalprodukten prognostiseras ha ökat med 0,3 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade BNP med 2,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.

Kvartalsräkenskaper med mer detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 5.12.2011.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av årsförändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2011, september Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2011/09/ktkk_2011_09_2011-11-15_tie_001_sv.html