Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2012

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i december 2011

Den säsongrensade produktionen ökade i december med 1,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade med 1,9 procent från motsvarande månad året innan. December år 2011 hade två arbetsdagar färre än föregående år. Enligt de ursprungliga serierna sjönk produktionen med 0,2 procent från december 2010.

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2011, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med tre procent från december året innan. Förädlingen ökade med 4 procent och tjänsterna med en procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under fjärde kvartalet 2011

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha legat kvar på samma nivå som föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade BNP med 0,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 1,5 procent och antalet arbetade timmar med 0,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010. Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.

Nästa gång publiceras kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter 2.3.2012.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av årsförändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2011, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2011/12/ktkk_2011_12_2012-02-15_tie_001_sv.html