Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2012

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i mars 2012

Den säsongrensade produktionen sjönk i mars med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade med 2,4 procent från motsvarande månad året innan. I mars år 2012 fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Enligt de ursprungliga serierna steg produktionen med 1,9 procent från mars 2011. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,3 procent (tidigare 3,5 %) från februari året innan.

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Enligt de arbetsdagskorrigerade serierna uppskattas primärproduktionen ha ökat med fem procent och tjänsterna med fyra procent från mars året innan. Förädlingen sjönk med drygt en procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under första kvartalet 2012

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med 1,3 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade BNP med 3,1 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 1,0 procent och antalet arbetade timmar med 3,0 procent från första kvartalet 2011. Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.

Kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 5.6.2012.

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av årsförändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2012, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2012/03/ktkk_2012_03_2012-05-15_tie_001_sv.html