Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2012

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni 2012

Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 1,3 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 0,7 procent från motsvarande månad året innan. Enligt de reviderade uppgifterna ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj med 0,2 procent (tidigare 0,3 %) från maj året innan.

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Förädlingen minskade med en dryg procent och tjänsterna med något under en procent från juni 2011. Primärproduktionen uppskattas ha legat på samma nivå som året innan. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Uppskattad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under andra kvartalet 2012

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha sjunkit med 1,0 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien minskade BNP med 0,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 0,2 procent och antalet arbetade timmar ha minskat med 1,7 procent från andra kvartalet 2011. Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.

Kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 5.9.2012.

Snabbestimat, säsongrensat, till 2000 års priser

Snabbestimat, säsongrensat, till 2000 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av årsförändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2012, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2012/06/ktkk_2012_06_2012-08-14_tie_001_sv.html