Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.10.2012

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli 2012

Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade med 0,3 procent från motsvarande månad året innan.Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juni ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,5 procent (tidigare -0,7 %) från juni året innan. Revideringen beror på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna och på ändringar i beräkningsmetoderna för konjunkturindikatorn för produktionen.

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen uppskattas ha minskat med tre procent från juli 2011. Förädlingen ökade med något under två procent. Tjänsterna uppskattas ha legat på samma nivå som året innan. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2012, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2012/07/ktkk_2012_07_2012-10-09_tie_001_sv.html