Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2022, januari

Publicerad: 7.11.2012

Produktionen inom samhällsekonomin i augusti 2012 fortfarande på föregående månads nivå

Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 0,1 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 0,6 procent från motsvarande månad året innan.Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juli ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,1 procent (tidigare 0,3 %) från juli året innan.

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen uppskattas ha minskat med åtta procent från augusti 2011. Förädlingen minskade med något under två procent. Tjänsterna uppskattas ha legat på samma nivå som året innan.Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2012, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 7.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2012/08/ktkk_2012_08_2012-11-07_tie_001_sv.html