Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2012

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september 2012

Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,5 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med en procent från motsvarande månad året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti minskade enligt de reviderade uppgifterna med 0,2 procent (tidigare –0,6 %) från augusti året innan.

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Tjänsterna minskade med en procent från september 2011. Förädlingen uppskattas ha legat på samma nivå som året innan. Primärproduktionen minskade med fem procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Uppskattad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under tredje kvartalet 2012

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med 0,3 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien minskade BNP med 0,8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 0,4 procent och antalet arbetade timmar ha minskat med 0,1 procent från tredje kvartalet 2011.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 5.12.2012.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2012, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2012/09/ktkk_2012_09_2012-11-15_tie_001_sv.html