Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.2.2013

Produktionen inom samhällsekonomin i december 2012 fortfarande på föregående månads nivå

Den säsongrensade produktionen ökade i december med 0,1 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 2,3 procent lägre än under motsvarande månad året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november minskade enligt de reviderade uppgifterna med 0,9 procent (tidigare -1,2 %) från november året innan.

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2012, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Tjänsterna, förädlingen och primärproduktionen minskade alla med två procent från december 2011. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under fjärde kvartalet 2012

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha sjunkit med 0,5 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien minskade BNP med 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med 0,2 procent och antalet arbetade timmar ha minskat med 1,0 procent från fjärde kvartalet 2011.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 1.3.2013.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2012, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2012/12/ktkk_2012_12_2013-02-14_tie_001_sv.html