Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2013

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i april 2013

Den säsongrensade produktionen sjönk i april med 2,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 4,2 procent lägre än under motsvarande månad året innan. I april år 2013 fanns det två arbetsdagar fler än i motsvarande månad föregående år. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars minskade enligt de reviderade uppgifterna med 1,0 procent (tidigare -0,4 %) från mars året innan. Revideringen beror på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna.

Produktionens volym 2005–2013, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2013, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt i konjunkturvändningarna, vilket man bör beakta vid användningen av säsongsäsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Information om säsongrensning: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Förädlingen minskade med nio procent och tjänsterna med två procent från året innan. Primärproduktionen ökade däremot med två procent från april 2012.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2013, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (194,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2013/04/ktkk_2013_04_2013-07-09_tie_001_sv.html