Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2014

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i oktober 2013

Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,6 procent lägre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för september ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,6 procent (tidigare -0,3 %) från september året innan. Revideringen beror på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna.

Produktionens volym 2005–2013, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2013, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen, förädlingen och tjänsterna minskade med nästan en procent från oktober 2012.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2013, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. oktober 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2013/10/ktkk_2013_10_2014-01-10_tie_001_sv.html