Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2013M03 2013M04 2013M05 2013M06 2013M07 2013M08 2013M09 2013M10
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 1,0 -2,4 1,2 -0,1 0,3 -0,1 -0,2 -0,4
Föregående publicering 1,0 -1,0 1,2 0,1 -0,1 -0,6 0,5 -0,4
Senaste publicering 1,0 -1,0 1,2 0,1 -0,1 -0,6 0,5 -0,6
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,0 1,4 0,0 0,2 -0,4 -0,5 0,7 -0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -0,4 -4,2 -0,8 -0,0 -0,2 -0,5 -0,3 -0,6
Föregående publicering -1,0 -2,3 -1,0 0,2 -0,6 -1,3 0,6 -0,6
Senaste publicering -1,0 -2,3 -0,9 0,2 -0,5 -1,3 0,6 -1,1
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,6 1,9 -0,1 0,2 -0,3 -0,8 0,9 -0,5

Volymförändring i genomsnitt från 2010M01 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 -0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,0 -0,7

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2013, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. november 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2013/11/ktkk_2013_11_2014-02-05_rev_001_sv.html