Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.2.2014

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december 2013

Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,3 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 1,9 procent lägre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november minskade enligt de reviderade uppgifterna med 1,6 procent (tidigare -1,1 %) från november året innan.

Produktionens volym 2005–2013, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2013, trend och säsongrensad serie
Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %
Förädlingen minskade med fem procent och tjänsterna med en procent från december 2012. Primärproduktionen ökade med något under fyra procent.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under fjärde kvartalet 2013

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha sjunkit med 0,8 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 1,5 procent lägre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med 1,0 procent och antalet arbetade timmar med 1,9 procent från fjärde kvartalet 2012.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 3.3.2014.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2000 års priser
Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2013, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2013/12/ktkk_2013_12_2014-02-14_tie_001_sv.html