Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2014

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni 2014

Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,1 procent större än året innan. I juni i år fanns det en arbetsdag mer än året innan. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj med 0,6 procent jämfört med maj året innan (tidigare -0,1%).

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen ökade med 0,3 procent, förädlingen minskade med 0,6 procent och tjänsterna ökade med 0,3 procent jämfört med juni 2013.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Uppskattat utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under andra kvartalet 2014

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med 0,1 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 0,1 procent lägre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med 0,7 procent och antalet arbetade timmar med 2,8 procent från andra kvartalet 2013.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 5.9.2014.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2014 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Marja Kivimäki 029 551 3797, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2014/06/ktkk_2014_06_2014-08-14_tie_001_sv.html