Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2014

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september 2014

Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,3 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade med 1,3 procent från året innan. Arbetsdagskorrigeringen inverkade i betydande grad på tillväxtsiffrorna i september, eftersom september månads produktion ökade med 1,7 procent från året innan enligt den ursprungliga serien. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti med 0,7 procent jämfört med augusti året innan (tidigare –0,6%).

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen ökade med två procent från september 2013. Däremot minskade förädlingen med något under fyra procent och tjänsterna med något under en halv procent.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Förväntad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under tredje kvartalet 2014

Den säsongrensade bruttonationalprodukten förväntas ha ökat med 0,2 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien ökade BNP med 0,0 procent från motsvarande kvartal året innan. I månadstidsserierna är inverkan av arbetsdagskorrigeringen större än i BNP:s kvartalsserie. Under tredje kvartalet år 2014 syns detta på så sätt att de arbetsdagskorrigerade och säsongrensade förändringarna av månadsserierna visar en negativare utveckling av samhällsekonomin än motsvarande kvartalsuppgifter. Antalet sysselsatta förväntas ha minskat med 0,1 procent och antalet arbetade timmar ökat med 1,6 procent från tredje kvartalet 2013.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 5.12.2014.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2014 september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Pasi Koikkalainen 029 551 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2014/09/ktkk_2014_09_2014-11-14_tie_001_sv.html