Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2014

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i oktober 2014

Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var dock 0,8 procent större än i oktober år 2013.Den arbetsdagskorrigerade produktionen för september ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,7 procent (tidigare –1,3%) från september året innan. Revideringen berodde på avstämningen av uppgifterna mot kvartalsräkenskaperna.

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen ökade med tre procent och tjänsterna med något under två procent från oktober 2013. Däremot minskade förädlingen med två procent.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Indikatorn för förädlingsvärdet inom jordbruket har reviderats i samband med detta offentliggörande. Förädlingsvärdet inom jordbruket fördelas nu allt jämnare under året, eftersom produktionen inom växtodlingen bokförs på basis av kostnader som hänför sig till produktionsprocessen. På så sätt hänförs inte värdet av spannmålsskörden enbart till tredje kvartalet, utan mer jämnt till hela året i samma förhållande som även kostnaderna för växtproduktionen fördelas. Förändringen ses också i tidsserierna för förädlingsvärdet inom primärproduktionen och för förädlingsvärdet inom hela ekonomin. Byte av indikator preciserar bara säsongvariationen under året, årsnivåerna för förädlingsvärdet ändras inte.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2014 oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, Pasi Koikkalainen 029 551 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2014/10/ktkk_2014_10_2014-12-16_tie_001_sv.html