Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2015

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december 2014

Den säsongrensade produktionen minskade i december med 1,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 1,2 procent lägre än i december 2013. Arbetsdagskorrigeringen inverkade i betydande grad på tillväxtsiffrorna i december, eftersom december månads produktion ökade med 0,6 procent från året innan enligt den ursprungliga serien. Detta beror till stor del på att det fanns två arbetsdagar fler i december 2014 än i december 2013.Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,0 procent (tidigare 0,9) från november året innan.

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2014, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen sjönk med en procent, förädlingen med tre procent och tjänsterna med något under en procent från december 2013.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Prognostiserad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under fjärde kvartalet 2014

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha sjunkit med 0,3 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 0,3 procent lägre än under motsvarande kvartal året innan. I månadstidsserierna är inverkan av arbetsdagskorrigeringen större än i BNP:s kvartalsserie. Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med 0,3 procent från sista kvartalet 2013. Antalet arbetade timmar ökade däremot med 1,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 2.3.2015.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2014 december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2014/12/ktkk_2014_12_2015-02-13_tie_001_sv.html