Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,5 -1,4 1,5 -0,7 0,0 -1,1 -0,5 -0,1
Föregående publicering -0,5 -0,2 0,3 0,2 -0,0 -0,7 -0,5 -0,1
Senaste publicering -2,0 2,3 -1,2 0,5 1,3 -0,8 -1,5 2,6
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,5 3,7 -2,7 1,2 1,3 0,3 -1,0 2,7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering 0,9 -1,2 0,7 -0,5 1,4 -1,2 -1,2 -0,9
Föregående publicering -0,8 -1,1 -1,5 -0,3 1,2 -0,0 -0,7 -0,9
Senaste publicering -2,5 1,1 -2,3 -0,5 3,2 -0,2 -1,1 1,4
Revision, procentenheter (senaste minus första) -3,4 2,3 -3,0 0,0 1,8 1,0 0,1 2,3

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 1,4 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,6 -0,0

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2015 juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juli 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2015/07/ktkk_2015_07_2015-09-15_rev_001_sv.html