Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2015M10 2015M11 2015M12 2016M01 2016M02 2016M03 2016M04 2016M05
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,3 -0,4 -0,2 0,2 -0,3 -0,4 -1,0 -0,6
Föregående publicering -0,1 0,3 0,7 -0,2 0,5 -0,0 -0,3 -0,6
Senaste publicering -0,1 0,3 0,8 -0,2 0,5 -0,0 -0,3 0,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,2 0,7 1,0 -0,4 0,8 0,4 0,7 0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -1,8 -0,5 0,6 1,0 0,6 0,7 -0,4 -0,3
Föregående publicering -0,3 0,7 2,8 0,9 1,8 1,1 0,6 -0,3
Senaste publicering -0,3 0,6 2,8 0,9 1,8 1,2 0,6 0,9
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,5 1,1 2,2 -0,1 1,2 0,5 1,0 1,2

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,6 0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,2 0,6

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2016 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2016/06/ktkk_2016_06_2016-08-12_rev_001_sv.html