Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2016

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti

Korrigering. Rubriken i offentliggörandet har korrigerats 14.10.2016 kl 10:30.

Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 1,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,1 procent lägre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för juli ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,9 procent (tidigare 1,5) från juli året innan.

Produktionens volym 2005–2016, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2016, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen låg på samma nivå som året innan. Förädlingen steg med fyra procent från augusti år 2015 och tjänsterna sjönk med en procent från året innan.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2016 augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2016/08/ktkk_2016_08_2016-10-14_tie_001_sv.html